Consultaties

De meest aangewezen plaats voor een raadpleging is de spreekkamer.
Hier zijn alle gegevens en hulpmiddelen ter beschikking en verloopt het contact in optimale omstandigheden.

Wegens covid-maatregelen werk ik enkel op afspraak via Doctena.
U moet zich eenmalig registeren en indien u een nieuwe patient bent, moet deze afspraak eerst goedgekeurd worden.
Uw afspraak is pas geldig indien u een bevestigingsmail hebt ontvangen.

Indien de online afspraken zijn volgeboekt, kan u steeds telefonisch contact opnemen.
We kijken dan of er voor dringende problemen nog een afspraak beschikbaar is.

Enkel patiënten die GEEN symptomen hebben verdacht voor COVID-19 kunnen een afspraak maken in de praktijk voor acute en chronische zorgen.
Consultaties zullen worden geweigerd/herpland mocht u zich toch aanbieden met verdachte COVID-19 symptomen.

COVID-19

COVID-19 symptomen: hoest, kortademigheid, pijn op de borst, verlies van geur of smaak, koorts, grieperig gevoel, neusloop, keelpijn, waterige diarree of misselijkheid.
Indien u deze symptomen heeft gelieve dan geen afspraak online te maken maar eerst telefonisch contact op te nemen.

COVID-19 testen: heeft u een code voor een test ontvangen (bv. via contacttracing, huisarts of arbeidsgeneesheer) dan kan u deze test en een quarantaine attest aanvragen op Doclr of Mijn Gezondenheid. Heeft u een test nodig voor andere doeleinden (bv. vertrek op reis) dan kan u die zelf aanvragen op Test COVID.

COVID-19 resultaat: de resultaten van uw test kan u nakijken op CoZo.

Quarantaine attest: een quarantaine attest kan u aanvragen op quarantaine info.

Vaccinatie info: informatie over vaccinatie vindt u op info-coronavirus.

Reistesten: heeft u een test nodig om op reis te vertrekken, maak dan bij een van onderstaande centra een afspraak:

- A.M.L., Emiel Vloorstraat 9, 2020 Antwerpen (Telefoon: 03/303.08.00)
- C.M.A., Frankrijklei 67-69, 2000 Antwerpen (Telefoon: 03/231.36.89)
- ITG, Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen (Telefoon: 03/247.66.66)
- Testdorp Oost, enkel inwoners Antwerpen (opgelet! verhuizen naar de Wilrijkse Pleinen) (Telefoon: 03/435.95.55)
- Brussels Airport

GMD

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens en maakt een betere individuele begeleiding en overleg tussen artsen mogelijk. Als u een GMD aanvraagt, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging of een huisbezoek. Om een GMD af te sluiten brengt u een klevertje van de mutualiteit en uw identiteitskaart mee.

Huisbezoeken

Indien u zich wegens ziekte niet kan verplaatsen, kan u een huisbezoek aanvragen tussen 09u00 en 10u30. Huisbezoeken gebeuren in een willekeurige volgorde en niet op vaste tijden. Geduld kan noodzakelijk zijn. Kom daarom zoveel mogelijk op raadpleging of vraag een afspraak.

GDPR

De praktijk valt onder de nieuwe Europese privacy wetgeving (GDPR). Medische informatie, adviezen en voorschriften kunnen niet via e-mail of Whatsapp worden doorgegeven! Dit was enkel toegestaan toen de praktijkwerking beperkt was tijdens de COVID-lockdown.

Contact


Dr. Ellen Benoy
Huisarts
Herentalsebaan 550B
2160 Wommelgem
Telefoon: 0494/30.43.95

Bereikbaar met het openbaar vervoer: bushalte Sint-Damiaanstraat
Bus 140-141-243-420-422

Breng steeds uw elektronische identiteitskaart of ISI+ kaart mee.
Honoraria kunnen cash of met de smartphone (mobile banking of payconiq) voldaan worden.

Afwezigheden

Vervanging volgende vakantieperiode

Dr. Yves Van Doninck
Ternesselei 98, 2160 Wommelgem
Telefoon: 03/353.40.20

Dr. Natalie Cuypers
Pietingbaan 47, 2160 Wommelgem
Telefoon: 03/454.32.21

Dr Luc Roland
Sint-Damiaanstraat 15, 2160 Wommelgem
Telefoon: 03/353.71.34

Nieuw in Wommelgem?

Ben je nieuw in Wommelgem na een verhuis, heb je geen huisarts en nergens een globaal medisch dossier en heb je een huisarts nodig?

Helaas hebben alle praktijken een overvloed aan patiënten en een patiëntenstop. Ook in mijn praktijk is het patiëntenbestand ondertussen bijzonder groot en ook ik ben beperkt in de mogelijkheden om nieuwe patiënten toe te laten in de praktijk, dit om de kwaliteit van de zorg te kunnen blijven vrijwaren. Omdat een persoon met nood aan medische zorg steeds een arts zou moeten kunnen raadplegen, heeft de Orde der Artsen de taak om toe te zien dat deze zorg ook verleend zal worden, toegewezen aan de huisartsenkringen.

In de Huisartsenkring Antwerpen Oost rekent men op de solidariteit van de huisartsen bij nieuwe patiënten en geldt er een stratenplan, waarbij de dichtstbijzijnde praktijken verondersteld worden om patiënten voort te helpen en aan te nemen, zodat er een evenredige, solidaire verdeling van nieuwe belasting zou gebeuren. Indien u het niet kan vinden met de huisartsen die verondersteld worden u niet te weigeren, bent evenwel zelf verplicht om op zoektocht te gaan. Als u een huisarts zoekt, informeer dan bij de huisartsenkring naar uw opties op HAKAO.

Nieuwe patiënten kunnen ook steeds slechts aanvaard worden na een eerste telefonisch contact en bespreking van de situatie en hun verwachtingen.

Wachtdienst

Wachtdienst inwoners Wommelgem - Borsbeek - Deurne
Weekwacht (van 19u00 tot 07u00): 0900/10.113
Weekendwacht, brugdagen en feestdagen: 0900/10.113
Huisartsenwachtpost Antwerpen-Oost
Florent Pauwelslei 31 - 2100 Deurne
Telefoon: 0900/10.113
Meer info: HWAO

Wachtdienst inwoners Ranst
Weekendwacht en feestdagen
Huisartsenwachtpost Pallieterland
Transvaalstraat 42 - 2500 Lier
Telefoon: 0900/70.212
Meer info: HWPP

Wachtdienst inwoners Boechout - Vremde
Huisartsenwachtpost ZORA
GZA Ziekenhuizen (campus Sint-Jozef)
Ingang via spoed - Jordaenslei, 2640 Mortsel
Telefoon: 0900/10.512

Wachtdienst apotheek
Telefoon: 0903/99.000
Meer info: apotheek.be

Wachtdienst tandarts
Telefoon: 0903/39.969

Antigifcentrum
Telefoon: 070/245.245
Meer info: antigifcentrum.be